Szkoła Języków Obcych Emerald

- loading -
Aby w pełni korzystać ze strony, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript lub skorzystaj z innej przeglądarki.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Dbamy o Ciebie od lat. Wybierz się z Emeraldem w językowy świat!

Zapraszamy na kursy języka angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego

flags

Szanowni Państwo,
Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.
Państwa dane są bezpieczne.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczniów jest Dominika Mardyła prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Dominika Mardyła Emerald Szkoła Języków Obcych, NIP: 6792901838 , REGON: 121057420
2. Kontakt z administratorem danych — e-mail: szkola.emerald@wp.pl,  adres do korespondencji: ul. Kołodziejska 24b/32 30-607 Kraków;
3. Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym pracownicy Administratora.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych uczniów oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Administrator nie będzie podejmował decyzji w stosunku do danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
9. Dane osobowe w celu, o którym mowa w pkt. 8 będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, a po jego upływnie na czas niezbędny do realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją umowy;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 8 jest dobrowolne oraz wymogiem umownym, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora umowy.

Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:
- umożliwienia wysyłania przez Administratora ofert handlowych, również po realizacji umowy,
- udostępnienia wizerunku ucznia na stronie internetowej Administratora w celu promocji działalności Administratora niniejszym informujemy dodatkowo, iż:


11. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe ucznia będą przetwarzane w celu umożliwienia wysyłania przez Administratora ofert handlowych, również po realizacji umowy, w celu udostępnienia wizerunku ucznia na stronie internetowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
12. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczniów będą przetwarzane do czasu odwołania zgody bądź do czasu istnienia celu Administratora, w którym zostały zebrane.
13. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: szkola.emerald@wp.pl lub listownie na adres Administratora Danych: ul. Kołodziejska 24b/32 30-607 Kraków
14. Podanie danych, w celu, o którym mowa w pkt. 11 jest dobrowolne oraz wymogiem umownym, jednakże ich niepodanie danych spowoduje niemożliwość przesyłania do Pani/Pana ofert handlowych przez Administratora danych, niemożliwość udostepnienia wizerunku ucznia w celach promocyjnych szkoły.